Sieć Organizacji Społecznych SOS dla edukacji
Strona Główna2021-07-28T13:31:09+02:00

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji

Tworzymy sieć organizacji społecznych, które działają na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Monitorujemy i pokazujemy, jak działa polska oświata. Proponujemy zmiany i rozwiązania systemowe. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w edukacji.

Chcemy rozmawiać o tym, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, a co warto rozwijać, żeby polska edukacja odpowiadała na prawdziwe potrzeby młodych ludzi i na wyzwania XXI wieku. Chcemy szkoły nowoczesnej, demokratycznej, przyjaznej, dla młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Takiej, do której chce się chodzić, która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Zebraliśmy nasze pomysły na dobrą szkołę i przygotowaliśmy rekomendacje dla władz oświatowych, samorządów lokalnych i środowiska szkolnego: dyrektora i nauczycieli, rodziców i uczniów.

Więcej o Nas

Jakiej szkoły chcemy

Jakiej szkoły chce rząd

Projekt ustawy zmieniający prawo oświatowe wzmacnia władzę kuratora nad dyrektorami, osłabia pozycję samorządów jako jednostek prowadzących szkoły. Równocześnie MEiN przygotowało projekt zmian w systemie nadzoru – koniec z ewaluacją w szkole, zostaje tylko kuratoryjna kontrola.

Stanowiska

Go to Top