Dla szkół2021-09-15T09:00:21+02:00
  • Tablica i meska rozkazująca ręka

HiT zamiast WoS. Jakie zmiany w edukacji obywatelskiej proponuje Minister Edukacji i Nauki? – ekspertyza

13 stycznia, 2022|

Jeśli chodzi o edukację społeczną i kształcenie kompetencji obywatelskich, zastąpienie przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WoS) przedmiotem historia i teraźniejszość (HiT) oznaczać może redukcję o nawet 85% dotychczas realizowanych treści w ramach WoS – pisze dr hab. Łukasz Zamęcki w ekspertyzie przygotowanej dla Fundacji Batorego. Ta reforma może bardzo istotnie wpłynąć na przygotowanie obywatelskie młodzieży. (więcej…)

  • Zielona grafika z białym rysunkiem szkołu

Szkoła dobrze finansowana – potrzebne adekwatne środki i sprawiedliwy system finansowania oświaty

22 października, 2021|

Nasze tezy

  • System finansowania oświaty w Polsce wymaga zmian
  • Poziom finansowania nie jest satysfakcjonujący dla wszystkich 
  • Proste zwiększenie subwencji oświatowej, nawet jeśli byłoby możliwe, nie rozwiązuje istoty problemu – trzeba zmienić algorytm podziału subwencji oświatowej, tak by uwzględnić nie tylko liczbę uczniów, ale także liczbę oddziałów i godzin zajęć. 

(więcej…)

  • Czerwona grafika

Historia w szkole – empatia i zaciekawienie 

21 października, 2021|

Nasze tezy

  • Świat się zmienia, a historia w szkole powinna umożliwiać uczenie (się) o różnorodności i zmienności sposobów funkcjonowania ludzi w świecie
  • Potrzebujemy innego punktu ciężkości w uczeniu (się) historii: więcej historii globalnej (w tym europejskiej), uzupełnionej mikrohistorią, historią regionalną i lokalną
  • Więcej historii społecznej, gospodarczej, kulturalnej oraz historii nauki, więcej współczesności, herstorii (perspektywy kobiet), historii queerowej i postkolonialnej 

(więcej…)

  • Szara grafika z budynkiem szkoły

Ludzie na granicy. Jak o tym rozmawiać i uczyć? Propozycje materiałów i linków dla nauczycielek i nauczycieli

19 października, 2021|

Kryzys humanitarny na naszej granicy 

Od kilku tygodni media donoszą o dramatycznej sytuacji humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Kryzys, który co dzień rozgrywa się na naszych oczach, to wyzwanie dla nas wszystkich – także dzieci i młodych ludzi. Uczennice i uczniowie rozmawiają o tym ze sobą na przerwach i w sieci, czasem nawet poruszają temat na lekcjach i godzinach wychowawczych. I trudno się dziwić, bo im też trudno pozostać obojętnym wobec ludzkiego cierpienia, trudno też poradzić sobie z własną bezradnością w tej sytuacji. 

Przejdź do góry