Dla szkół2021-09-15T09:00:21+02:00

Szkoła jako samorządna wspólnota – co mogą rodzice, nauczyciele, nauczycielki, uczniowie i uczennice?

6 października, 2021|

Dawid Sześciło*

Idea uspołecznionego i włączającego zarządzania szkołami, choć dziś modna globalnie, w polskiej edukacji obecna jest co najmniej od czasu transformacji ustrojowej. Już tworzone na początku lat dziewięćdziesiątych przepisy o systemie oświaty przewidywały wiele instytucjonalnych form angażowania rodziców, uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek w zarządzanie szkołami publicznymi. Trzy dekady funkcjonowania systemu edukacji w warunkach demokratycznego państwa pokazały wiele udanych, lokalnych inicjatyw w tym zakresie, ale też pokazały, że partycypacyjnego modelu zarządzania szkołą nie da się zadekretować ustawowo. (więcej…)

Jak się samorządzić w edukacji? Narzędzia dla samorządów, szkół, rodziców i uczniów

23 września, 2021|

Dawid Sześciło*

Wprowadzenie

Polska szkoła przechodzi w ostatnich latach burzliwe i trudne chwile. Polityka władzy centralnej nastawiona na kwestionowanie niezależności szkół oraz wcześniejszych reform, jak również próby ręcznego sterowania oraz ideologicznego podporządkowania szkół budzi głęboki niepokój. Niestety, wszystko wskazuje na dalsze pogłębianie tych tendencji. Niedawno ogłoszone plany Ministerstwa Edukacji i Nauki zakładają rozszerzanie rządowej kontroli nad szkołami m.in. poprzez zwiększenie roli kuratorów oświaty przy obsadzie stanowisk dyrektorów szkół czy też obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora przy podejmowaniu przez szkoły współpracy z organizacjami pozarządowymi. (więcej…)

  • Ludzie na tle tablicy szkolnej

Jak pomóc szkole w XXI wieku. Zadania dla rodziców i opinii publicznej

1 września, 2021|

Szkoła naszych dzieci potrzebuje zmian. Nie jest tak, że wystarczy, by znikła presja ideologiczna władz centralnych, a wszystko będzie dobrze. Szkoła, jaką dziś mamy, nie przygotuje dobrze młodych ludzi, do przyszłości, w którą zmierzają. Nie wykształci ludzi umiejących zdobywać nowe umiejętności, nie nauczy ich radzić sobie z problemami, nie powie, jak poznawać świat i radzić sobie z globalnymi wyzwaniami.

(więcej…)

Przejdź do góry